Weksper

Winsa PVC Pencere Kapı ve Panjur Sistemleri’de enerji verimliliği konusunda hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de sosyal sorumluluk çerçevesinde farkındalık yaratmak için önemli bir projeye imza atarak, Weksper projesini geliştirdi. Konutlarda ısınma ve soğutma amaçlı kullanılan enerji tüketiminin, pencerelerden kaynaklı ısı kayıplarının tespit edilerek düşülmesini hedefleyen Weksper projesine, Testo ve Trakya Cam firmaları da katkıda bulundu.

Weksper projesi, Winsa PVC Pencere Sistemleri, Testo marka termal kamera ve Trakya Cam ürünü nitelikli camlar bir bütün olarak ele alınarak geliştirildi. Proje kapmasında Testo firması tarafından sağlanacak termal kamera ile yapılacak ölçümler ve İTÜ’den gelen referans değerler doğrultusunda son kullanıcılara sunulacak raporda, uygun Winsa serisi ve nitelikli cam önerilecek. Bunun sonucunda eski PVC doğramaları Winsa serileri ile değiştirilen konutlarda enerji verimliliği artacak, ısıtma ve soğutma için harcanan enerji giderlerinde tasarruf sağlanacak.

Weksper

Discover Our Dealers

Discover Our Dealers